ДБА

Твої помічники у виборі книг
(бібліотечний урок)

            Діти! Відчинивши двері бібліотеки, ви попадаєте в книжкове царство, де живуть найвірніші ваші друзі - книги. Подивіться, як їх тут багато - знайомих і незнайомих. Чи можете ви сказати про себе, що ви добре орієнтуєтесь в цьому книжковому морі, що ви вмієте тримати точний курс в тій величезній кількості книг, що створило людство за багато століть свого розвитку? Напевно, ні.

Все, що серце і розум
Вік творили не один,
Повизбирувало людство
В книги - перли із перлин.

            Жодна людина в світі не може прочитати всі книги, що видаються. Вміти читати - справжнє мистецтво, якому можна і треба вчитися. Бібліотека відкриває читачу свої скарби за допомогою відкритого доступу до фонду, каталогів і картотек. Книжкових виставок і тематичних поличок.
            Є різні шляхи пошуку і відбору книг. І всі вони однаково потрібні. Я впевнена, що для вас, діти, самий принадливий шлях вибрати собі книгу - це ритись у книжковому фонді, переставляючи книги з однієї полиці на іншу, що затрудняє згодом пошук потрібної книги, адже ви часто ставите книгу не туди, куди потрібно. Відкритий доступ до фонду дає можливість зробити ваше читання різноманітним і різностороннім. Ви приходите в бібліотеку і бачите перед собою тисячі книг. Їх неможливо всі прочитати та й не потрібно цього робити. До того ж не всі книги однаково цікаві.
            Російський письменник Лев Толстой говорив, що "читати все зовсім не потрібно, читати потрібно лише те, що відповідає на питання, які виникають в душі".
            Ось сьогодні ми з вами й поговоримо про те, як самостійно вибирати книги у бібліотеці. Ви часто приходите у бібліотеку з бажанням вибрати певну книгу або кілька книг. Звернувшись до бібліотекаря ви отримуєте потрібну книгу. А чи замислювались ви коли-небудь, як бібліотекар знаходить потрібну книгу? По пам'яті? Але у бібліотеці книг так багато, що ніяка пам'ять не допоможе. Швидко відшукати ту чи іншу книгу вам допоможе знання ББК (бібліотечно-бібліографічної класифікації згідно якої розставляють книжковий фонд). 
            Ви вже знаєте, що вся література в бібліотеці розділяється на художню і науково-популярну (галузеву). До художньої літератури належать книги письменників, які пишуть оповідання, повісті, романи, вірші і т.д.
            Науково-популярна література висвітлює різні сторони нашого життя і завжди стійко дотримується фактів. Кожна книга має своє місце на полиці. Для цього не титульному листку у верхньому лівому кутку ставиться шифр книги. Шифр складається з двох частин: верхня частина (цифри) означає відділ, до якого відноситься книга і називається індексом. Нижня частина - авторський знак, який визначає розташування книги між іншими книгами такого змісту на полиці.
            Наприклад: книга О. Субтельного "Історія України" має шифр 63.3 (2Укр). Це означає, що книга знаходиться у 63-му відділі - історія. Цей відділ підрозділяється на періоди історії, які мають свої підвідділи і свій шифр.
            Книги про тварин і рослин відносяться до природничих наук і знаходяться у 2-му відділі, книги по техніці - у 3-му відділі, з питань мистецтва у 85-му відділі і т.д.
Все це відразу важко запам'ятати, але до ваших послуг у бібліотеці є написи на роздільниках, за якими можна орієнтуватись у бібліотечному фонді.
            Вибираючи книгу біля полиці, завжди намагайтесь переглянути її, прочитати анотацію, передмову. Анотація допомагає розкрити зміст книги і не тільки художньої, але й науково-популярної літератури. З передмови можна дізнатися про життя і творчість письменника та зміст книги.
            Ілюстрації доповнюють текст, розкривають тему, а зміст з книги дає уяву про що розповідається в книзі. Отже, діти, ви бачите, що таким чином книги намагаються розповісти про себе, тобто рекламують себе.
            Крім книжкових полиць, з книгами можна ознайомитись і на книжкових виставках. Виставки бувають різними і тематичними, до знаменних і пам'ятних дат, персональними (виставка творів одного письменника), виставка однієї книги, виставки нових книг, які надійшли в бібліотеку, виставки журналів, газет, тобто періодичних видань і т.д., а також тематичні полички. І книжкові виставки, і тематичні полички є хорошими помічниками у виборі книг і належать до наочної пропаганди творів друку.
            Але як швидко з величезної кількості книг знайти потрібну, дізнатися чи є вона в бібліотеці, чи є книги з тієї чи іншої теми? На це дадуть відповідь бібліотечні каталоги.
Саме слово "каталог" прийшло до нас із стародавньої Греції і означає опис або перелік предметів, книг тощо. Бібліотечні каталоги являють собою ящики з картками певної форми. Ці картки бувають друкованими або написаними від руки. На друкованій картці крім опису часто вміщено анотацію на дану книгу, яка розкриває її зміст. Отже, каталог - це перелік всіх творів друку, які є в бібліотеці.
            Найбільш зручний у користуванні алфавітний каталог. Всі б описи книг подаються тут за алфавітом прізвищ авторів або назв книг (якщо автор відсутній).
            Систематичний каталог складніший. Він відображає книжковий фонд у певній системі в залежності від змісту книги.Тому і картки в систематичному каталозі розставлені в залежності від змісту книги - за розділами. Розділи відокремлюються каталожними роздільниками, на яких вказано назву відділу. Зацікавившись книгами на якусь тему, наприклад зоологія, потрібно у відповідному ящику каталогу переглянути всі картки і відібрати потрібні. Дехто з вас подумає: "Навіщо звертатись до каталогу, чи не краще підійти до полиці і відразу знайти потрібну книгу? Ні, на книжковій полиці не всі книги, тому що одні - знаходяться у читачів, інші - у книгосховищі. А каталог відбиває весь книжковий фонд бібліотеки. На кожну нову книгу пишеться каталожна картка. На ній вказується автор, назва книги, вихідні дані, подаються відомості про кількість сторінок і наявність ілюстрацій. Каталожну картку можна назвати паспортом книги, тому що подивившись на неї, відразу ж дізнаєшся нова ця чи стара книга, товста чи тоненька. Прочитаєш анотацію і стане ясно, про що розповідається в книзі. Є на картці ще одна важлива позначка - це шифр. Він розкриває зміст книги, й показує її місце на полиці. Систематичний каталог створюється для того, щоб полегшити вам розшук потрібної книги на полиці, тому шифр каталожної картки відповідає шифру книги.Шифр складається із 2-х частин: вгорі - індекс, який вказує місце книги на полиці, внизу - авторський знак. Він складається з першої літери прізвища письменника і цифри, що визначає місце книги в алфавітному розташуванні книг. Шифр допомагає читачеві швидко розшукати книгу, а бібліотекарю полегшує і прискорює розкладку книг.
            Як же відбивається книжковий фонд бібліотеки у каталогах. Каталог складається з карток, які розташовані у строгій послідовності згідно розділам ББК ("Таблиці ББК").
Кожен відділ має багато підвідділів. На кожному роздільнику зазначаються відділи та підвідділи. Це полегшує розшук потрібної вам книги.

            Ось основні відділи, які важливо запам’ятати, щоб було легко користуватися систематичним каталогом:

2 - Природничі науки
22.1 - Математика
22.2 - Механіка
22.3 - Фізика
22.6 - Астрономія
24 - Хімія
26 - Науки про землю
28 - Біологічні науки
28.5 - Ботаніка
28.6 - Зоологія
3 - Техніка
4 - Сільське та лісове господарство
5 - Охорона здоров'я та медицина
60 - Суспільні науки
63 - Історичні науки
65 - Економіка
67 - Держава та право
68 - Військова наука
71 - Культура
72 - Наука
73 - Інформатика
74 - Народна освіта
75 - Фізкультура і спорт
76 - Друк. Радіомовлення. Телебачення.
77 - Клубна справа
78 - Бібліотечна справа
80 - Філологічні науки
81 - Мовознавство
82 - Фольклористика
83 - Літературознавство
85 - Мистецтво
86 - Релігія
87 - Філософські науки
88 - Психологія
90 - Література універсального змісту
91 - Бібліографічний зміст, видання
92 - Довідкові видання
93 - Журнали

            Буває і так, що ви не знаєте, до якого відділу відноситься потрібна вам книга чи тема. У цьому випадку вам допоможе алфавітно-предметний покажчик або "ключ". Він вміщується в останньому ящику систематичного каталогу і складається з карток, на яких написано назви різних понять, галузей, подій. Проти кожної назви вказується індекс, по якому шукати книгу.
            Художня література теж ділиться на кілька груп: українську літературу, літературу ближнього зарубіжжя і світову літературу. Кожна з літератур теж має свій відділ (індекс).
Крім того, на найбільш актуальні теми складаються тематичні картотеки, картотеки поетичних творів та ін.           

            Багато зусиль докладають працівники бібліотеки для того, щоб ви, читачі, могли швидко орієнтуватися у книжковому фонді бібліотеки. Для цього створюється ДБА. Своєчасно поповнюються картками на нову літературу каталоги і картотеки. В бібліотеці оформляються книжково-ілюстративні виставки літератури, тематичні полички.
            Бібліотекар завжди допоможе вам підібрати необхідну літературу. Але кожен читач повинен сам добре орієнтуватися як у книжковому, так і у довідковому фонді, використовувати бібліографічні посібники, довідкові видання, енциклопедії для того, щоб поповнити знання, одержані у школі.

Каталоги й картотеки -
Гордість це бібліотеки.
Ви із ними подружіться -
Це в житті вам пригодиться.

            Крім каталогів у бібліотеках є і картотеки, за допомогою яких можна знайти опис статей з книг, збірників, періодичних видань. В нашій бібліотеці ви маєте можливість користуватися такими картотеками: систематичною картотекою газетно-журнальних статей; краєзнавчою картотекою; картотекою періодичних видань; тематичними картотеками:на допомогу організатору дитячого дозвілля; педагогічним працівникам; батькам.

            Картотека - це систематизоване зібрання карток з бібліографічними описами, що містять дані довідкового чи іншого характеру. Картотека доповнює каталог, розкриває фонд бібліотеки ширше.

    (Діти оглядають каталоги та картотеки. Бібліограф чи бібліотекар дає відповідь на запитання, які виникають у дітей)
 

Вікторина (на закріплення бібліотечного уроку)

 

1. Що таке каталог?
2. Які каталоги ви знаєте?
3. Що таке алфавітний каталог?
4. Що таке системний каталог?
5. Як розташовуються картки в предметному каталозі?
6. Які картотеки ви знаєте?
7. Які тематичні картотеки ви знаєте?
8. Що таке картотека?
9. В якому каталозі ви будете шукати книгу Т.Г. Шевченка "Малий Кобзар"?
10. В якому каталозі ви зможете знайти книги по математиці? А по географії?
11. В якому каталозі ви будете шукати книгу про білочку чи про зайця?
(В предметному - під рубрикою "Тварини").
12. А де ви знайдете книгу про Велику Вітчизняну війну?
(В систематичному каталозі в розділі "Історичні науки").
13. А де ви знайдете книгу про волейбол?
(СК, розділ "Фізкультура і спорт"). 14. Що є основою каталогів і картотек?
15. Що таке роздільник?
16. Які розділи систематичного каталогу ви знаєте?
17. Як називається картотека, в якій відображена література рідного краю?
18. В якій картотеці розміщені статті із періодичних видань?